Get Adobe Flash player

Dla pacjenta

 

Pierwszym etapem rozpoczęcia współpracy jest przeprowadzenie wywiadu. Zajmuje to ok. 60 min. Podczas pierwszej wizyty sprawdzam też możliwości fizyczne nowych pacjentów tak, aby dostosować rodzaj oraz stopień natężenia rehabilitacji. Wymagam od pacjentów całkowitej szczerości i pełnego obrazu swoich dolegliwości, przebytych chorób itp. Wypełniona ankieta ( wywiad) stanowić będzie dokument w rozumieniu którego zostałam poinformowana o wszystkich schorzeniach pacjenta.